VERTICAL FORGING PRESSES
SKL 1600

Vertical forging presses are used for production of precise die forgings with utilization in the automotive industry, for hot and semi-hot forging with forming forces of 10-65 MN, with high stiffness and extensive diagnostics, including modern, precise and solid fixtures and other comprehensive equipment.

Vertical forging press SKL ŠMERAL is determined for accurate die forging and calibration of parts with different shapes at hot. Parts are determined above all for further usage in automotive, aerospace and agricultural industry. The press is sufficient for production of parts determined for oil industry also. The press can be used as self-alining unit without peripheries, or it can be integrated to a full automated forging line.

VÝHODY LISU SKL:
• Použití kulisy – vyšší tuhost stojanu, snížení hmotnosti stroje.
• Třetí podpěrné ložisko – vyšší tuhost hřídele, menší deformace.
• Osmiboké vedení beranu – přesnější výkovky, menší vůle ve vedení beranu.
• Beran s nosem – vyšší tuhost, přesnější výkovky.
• Dvojbodová kulisa – minimalizace klopení beranu, přesnější výkovky, lepší pro mimostředné zatížení.
• Pneumatické vyvažování 
• Uvolňování pomocí kotev – hydraulické předepínání a uvolňování kotev zajistí pohodlné vyvedení ze zaseknutí.
• Přestavovací a vyhazovací blok – spolehlivá funkce, kompaktní rozměry.

TECHNICAL PARAMETERS

SKL 1600 SKL 2500 SKL 4000 SKL 6500 SKL 8000
Nominal forming force kN 16 000 25 000 40 000 65 000 80 000
Shut height mm 800 1130 1100 1150 1250
Passage mm 1 600 2950 1950 2300 2500
Bad area mm 1500x1500 1900x1700 1850x1850 2200x2200 2400x2400
Ram area mm 1400x1200 1700 x 1500 1700x1700 2100x2100 2200x2200
Ram adjustment mm 16 16 20 20 20
Ram stroke/Number of strokes mm/min-1 270/85 340/70 280/60 450/45 500/40
Electro-engine output kW 90 160 200 415 500
Machine dimensions l*w*h mm 4,0*4,0*6,0 5,5*5,5*8,0 7,0*7,0*8,0 7,5*7,5*10,0 8,0*8,0*13,0
Hmotnost kg 120 000 205 000 270 000 540 000 660 000
Počet operací - 5 5 4 3 3
Vyvažování - pneumatické pneumatické pneumatické hydraulické hydraulické

TECHNICAL DESCRIPTION

URČENÍ LISU SKL:

 • Tvářecí stroj SKL ŠMERAL je mechanický svislý kulisový dvoubodový lis určený pro přesné zápustkové kování a kalibrování tvarově různých součástí za tepla.
 • Součásti jsou určeny především pro další užití v automobilovém, leteckém a zemědělském průmyslu. Lis je taktéž pro výrobu součástí pro ropný průmysl.
 • Charakteristickými součástmi jsou ojnice, vačkové a klikové hřídele, páky, táhla do nákladních i osobních automobilů, příruby pro potrubí ropovodů apod. Hmotnostní rozsah výkovků je v rozmezí 2 až 70 kg.
 • Lis je možno použít jako „sólo“ provedení nebo upravit k začlenění do plně automatizovaného tvářecího souboru.

 PRINCIP STROJE:

 • Zápustkové kování slouží k výrobě velkého počtu tvarově stejných součástí z ocelí nebo jiných tvárných slitin.
 • Hlavní předností zápustkového kování je vysoká výkonnost a snadná obsluha.
 • Ohřátý materiál se tváří v dutině zápustky, jejíž tvar je shodný s tvarem výkovku.
 • Proti volnému kování se dosahuje přesnějšího tvaru výkovku.
 • Přesnost a jakost povrchu se dá výrazně zlepšit následným kalibrováním tak, že se nemusí již dále používat obrábění.
 • Zápustkovým kováním se dosahuje vysokého stupně prokování a průběh vláken sleduje obrys výkovku.
 • Při zápustkovém kování se postupuje tak, že se výchozí polotovar, ohřátý na potřebnou kovací teplotu, vloží do dutiny
 • zápustky a působí se na něj tlakem tvářecího stroje.

STOJAN :

 • Stojan je konstrukčně navržen tak, aby jeho deformace byla při nominální síle minimální a dovolovala mimostředné zatěžování v rozsahu běžných kovacích procesů.
 • K dosažení vyšší tuhosti je stojan stažen pomocí předepnutých kotev ve směru tvářecí síly.
 • Stojan je monolitický svařenec z plechů a je tepelně zpracovaný na odstranění pnutí materiálu.

BERAN:

 • Odlitek ze slitinové oceli na odlitky.
 • Vedení beranu je osmiboké k dosažení vysokých přesností výkovků.
 • Beran má horní a spodní vedení pro dosažení vysoké tuhosti a minimalizace deformací při kování.
 • Dvoubodová kulisa je vyrobena z oceli na odlitky.
 • Kluzná pouzdra kulisy a beranu jsou vyrobena z bronzí a jsou zaškrabána pro dosažení ideálních kluzných vlastností.
 • Hlavní hřídel je vyrobena z výkovku ze zušlechtěných slitinových ocelí odolných proti únavě materiálu.
 • Spodní plocha beranu je opatřena deskou, která chrání povrch beranu před mechanickým poškozením a tepelným namáháním.
Logo

COOKIES - Privacy settings:

These websites use cookies and other network identifiers that may contain personal data. These data helps us to operate and improve our services and to develop new services for you and our other users.

Šmeral Brno a.s. processes some data on the basis of a so-called legitimate interest. You can raise objection to processing based on the legitimate interest. In the case of the objection to the processing performed by Šmeral Brno a.s. you can contact our data protection officer.

 

If you click on a button „I understand and I accept“, you confirm that you have learnt all the informations about processing of cookies, and you approve of all the purposes, which can be approved through this interface of.

If you decide not to give your consent, please leave browsing the site.

 

Purposes of data processing:

Store and/or access to informations on the device. Personalized advertising and content, measuring advertising and content, knowledge of audience circles and product development. Measuring, evaluating and researching website traffic sources and generating statistics. We do so because of our legitimate interest in tracking traffic and improving our website.

We use Google Analytics, provided by Google, Inc., to measure traffic to our website.

We assess cookies only in bulk and in an anonymous form, which does not allow the identification of individual visitors to our website. We do not monitor or store your IP address.

Data processing is performed by Šmeral Brno a.s. Křenová 65c, 602 00 Brno, IČO 46346139, which is also the operator of the website https://www.smeral.cz/.