SVISLÉ KOVACÍ LISY
SKL 1600

Svislé kovací lisy se používají pro výrobu přesných zápustkových výkovků s využitím v automobilovém průmyslu, pro kování za tepla i za poloohřevu s tvářecími silami 10 - 65 MN, s vysokou tuhostí a rozsáhlou diagnostikou, včetně moderních, přesných a tuhých upínačů a dalšího rozsáhlého příslušenství.

Tvářecí stroje řady SKL jsou mechanické svislé lisy s kulisovým mechanismem s horním pohonem s uložením hlavního hřídele ve stojanu ve směru zleva doprava (ve směru předpokládaného technologického procesu kování). Lisy jsou určeny pro práci za tepla při hromadné výrobě přesných zápustkových výkovků zejména pro automobilový průmysl, stavebnictví a příbuzné obory, jsou zvláště vhodné pro automatizovaný provoz s transfery a roboty. Stojany lisů jsou svařované a kotvené. Beran je veden v přesném nastavitelném vedení. Kroutící moment od asynchronního elektromotoru motoru je řemenovým převodem přenášen na setrvačník uložený na předloze. Spojka lisu je uložena na levém konci hlavního hřídele, brzda na pravém. Lisy jsou je vybaveny přestavováním sevřené výšky pomocí přesuvného mechanismu na beranu a vymezováním vůlí v kulisovém mechanismu. Pro lisy je připraven rozsáhlý sortiment příslušenství jako jsou různé druhy vyhazovačů, upínačů zápustek, zvedáků zápustek a další pomocná zařízení.

VÝHODY LISU SKL:
• Použití kulisy – vyšší tuhost stojanu, snížení hmotnosti stroje.
• Třetí podpěrné ložisko – vyšší tuhost hřídele, menší deformace.
• Osmiboké vedení beranu – přesnější výkovky, menší vůle ve vedení beranu.
• Beran s nosem – vyšší tuhost, přesnější výkovky.
• Dvojbodová kulisa – minimalizace klopení beranu, přesnější výkovky, lepší pro mimostředné zatížení.
• Pneumatické vyvažování 
• Uvolňování pomocí kotev – hydraulické předepínání a uvolňování kotev zajistí pohodlné vyvedení ze zaseknutí.
• Přestavovací a vyhazovací blok – spolehlivá funkce, kompaktní rozměry.

TECHNICKÁ DATA

SKL 1600 SKL 2500 SKL 4000 SKL 6500 SKL 8000
Jmenovitá tvářecí síla kN 16 000 25 000 40 000 65 000 80 000
Sevření mm 800 1130 1100 1150 1250
Průchod mm 1 600 2950 1950 2300 2500
Upínací plocha stolu mm 1500x1500 1900x1700 1850x1850 2200x2200 2400x2400
Upínací plocha beranu mm 1400x1200 1700 x 1500 1700x1700 2100x2100 2200x2200
Hydraulické přestavení beranu mm 16 16 20 20 20
Zdvih/Počet zdvihů mm/min-1 270/85 340/70 280/60 450/45 500/40
Celkový instalovaný výkon kW 90 160 200 415 500
Rozměry stroje d*š*v mm 4,0*4,0*6,0 5,5*5,5*8,0 7,0*7,0*8,0 7,5*7,5*10,0 8,0*8,0*13,0
Hmotnost kg 120 000 205 000 270 000 540 000 660 000
Počet operací - 5 5 4 3 3
Vyvažování - pneumatické pneumatické pneumatické hydraulické hydraulické

TECHNICKÝ POPIS

URČENÍ LISU SKL:

 • Tvářecí stroj SKL ŠMERAL je mechanický svislý kulisový dvoubodový lis určený pro přesné zápustkové kování a kalibrování tvarově různých součástí za tepla.
 • Součásti jsou určeny především pro další užití v automobilovém, leteckém a zemědělském průmyslu. Lis je taktéž pro výrobu součástí pro ropný průmysl.
 • Charakteristickými součástmi jsou ojnice, vačkové a klikové hřídele, páky, táhla do nákladních i osobních automobilů, příruby pro potrubí ropovodů apod. Hmotnostní rozsah výkovků je v rozmezí 2 až 70 kg.
 • Lis je možno použít jako „sólo“ provedení nebo upravit k začlenění do plně automatizovaného tvářecího souboru.

 PRINCIP STROJE:

 • Zápustkové kování slouží k výrobě velkého počtu tvarově stejných součástí z ocelí nebo jiných tvárných slitin.
 • Hlavní předností zápustkového kování je vysoká výkonnost a snadná obsluha.
 • Ohřátý materiál se tváří v dutině zápustky, jejíž tvar je shodný s tvarem výkovku.
 • Proti volnému kování se dosahuje přesnějšího tvaru výkovku.
 • Přesnost a jakost povrchu se dá výrazně zlepšit následným kalibrováním tak, že se nemusí již dále používat obrábění.
 • Zápustkovým kováním se dosahuje vysokého stupně prokování a průběh vláken sleduje obrys výkovku.
 • Při zápustkovém kování se postupuje tak, že se výchozí polotovar, ohřátý na potřebnou kovací teplotu, vloží do dutiny
 • zápustky a působí se na něj tlakem tvářecího stroje.

STOJAN :

 • Stojan je konstrukčně navržen tak, aby jeho deformace byla při nominální síle minimální a dovolovala mimostředné zatěžování v rozsahu běžných kovacích procesů.
 • K dosažení vyšší tuhosti je stojan stažen pomocí předepnutých kotev ve směru tvářecí síly.
 • Stojan je monolitický svařenec z plechů a je tepelně zpracovaný na odstranění pnutí materiálu.

BERAN:

 • Odlitek ze slitinové oceli na odlitky.
 • Vedení beranu je osmiboké k dosažení vysokých přesností výkovků.
 • Beran má horní a spodní vedení pro dosažení vysoké tuhosti a minimalizace deformací při kování.
 • Dvoubodová kulisa je vyrobena z oceli na odlitky.
 • Kluzná pouzdra kulisy a beranu jsou vyrobena z bronzí a jsou zaškrabána pro dosažení ideálních kluzných vlastností.
 • Hlavní hřídel je vyrobena z výkovku ze zušlechtěných slitinových ocelí odolných proti únavě materiálu.
 • Spodní plocha beranu je opatřena deskou, která chrání povrch beranu před mechanickým poškozením a tepelným namáháním.
Logo

COOKIES - Nastavení soukromí:

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.

Šmeral Brno a.s. zpracovává některé údaje na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. V případě námitky proti zpracování prováděném Šmeral Brno a.s. se můžete obrátit na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů.

Pokud kliknete na tlačítko „Rozumím a přijímám“ potvrzujete, že jste se seznámili s veškerými informacemi o zpracování cookies a udělujete tím souhlas ke všem účelům, ke kterým lze prostřednictvím tohoto rozhraní udělit souhlas.

V případě, že se rozhodnete souhlas neudělit, opusťte prosím prohlížení stránek.

 

Účely zpracování údajů:

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení. Personalizovaná reklama a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů. Měření, hodnocení a zkoumání zdrojů návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik. Činíme tak z důvodu našeho oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti a zlepšování našich webových stránek.

Pro měření návštěvnosti našich webových stránek využíváme nástroje službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Cookies posuzujeme pouze hromadně a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivých návštěvníků naší webové stránky. Vaši IP adresu zásadně nesledujeme a neuchováváme.

Zpracování údajů provádí společnost Šmeral Brno a.s. Křenová 65c, 602 00 Brno, IČO 46346139, která je též provozovatelem webové stránky www.smeral.cz.