Certificate

Certifikace  je strukturovaným a systematickým způsobem, jak dokázat kvalitu a to jak firemních procesů, tak poskytovaných služeb a nabízených výrobků.

ISO 9001:2015 je norma, která definuje řadu standardizovaných požadavků pro systém řízení kvality (QMS). Je to nejrozšířenější používaná norma na světě.

ISO 14001:2015 se týkají environmentálního managementu, tedy managementu životního prostředí. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí.

Certifikací podle ISO  sdělujeme společnostem, které sdílejí podobné hodnoty jako my, jak je pro nás kvalita důležitá stejně tak jako stav životního prostředí. Kvalitu a spokojenost zákazníků bereme vážně  a naše podnikání je založeno na progresivní strategii.

2019_EN ISO 9001-2015_CZ
2019_EN ISO 9001-2015_EN
2019_Certifikát EN ISO 14001-2015_CZ
2019_Certifikát EN ISO 14001-2015_EN
CSN EN 1090-2-2019_EN
CSN EN 1090-2-2019_CZ
Osvědčení o shodě výroby_1090-1_CZ
Certificate of conformity of the factory production control
CSN EN ISO_3834-2_CZ
CSN EN ISO_3834-2_EN