FMB 440

STROJE PRO PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ
FMB 440

FMB 440
 • Tvářecí stroje FBM ŠMERAL jsou hydraulické stroej pro přesné stříhání plechu se spodním pohonem.
 • Na rozdíl od normálního stříhaní zde působí dvě další síly (přidržovače). Výsledkem toho je výstřižek s vysokou kvalitou řezu a přesností stříhaných rozměrů.
 • K přesnému stříhání se hodí součásti, které mají velké procento odpadu a vyžadují mnoho dokončovacích operací jako vystružování, broušení, protahování a podobně.
 • Díly vyráběné do všech oblastí pracovního a privátního života: přístroje pro domácnost, v automobilové technice, konstrukční skupiny a přístroje, stroje používající techniku pohonů, apod.
 • Vysoká produktivita a flexibilita.
 • Vysoká tuhost rámu.
 • Vyvíjení síly nezávislé na poloze posunutí.
 • Ergonomicky umístěný ovládací panel na otočné konzole.
 • Vysoká provozní spolehlivost.
 • Regulace rychlosti beranu, reverzace pohybu beranu.
 • Možnost regulace pracovního zdvihu beranu.
 • Osmiboké kluzné vedení.
 • Bezpečnostní pojistka proti přetížení.
 • Bezpečnostní zastavení procesu střihu a návrat beranu do výchozí polohy.
 • Přesné mazání pro optimalizaci přesného stříhání a zvýšení efektivity nákladů.
 • Systém pro upevnění nástrojů pro vysokou rychlost výměny nástrojů.

TECHNICKÁ DATA

FMB 440
Jmenovitá síla kN 4400
Střižná síla kN 1400-4100
Síla nátlačného přidržovače kN 200-2000
Síla protidržáku kN 100-1000
Délka zdvihu mm 150-230
Počet zdvihů min-1 30
Hmotnost stroje kg 25 000
Šířka plechu mm 8-300
Tloušťka plechu mm 1-7

GALERIE

FMB 440
FMB 440
FMB 440
FMB 440
FMB 440
FMB 440

TECHNICKÝ POPIS

VÝHODY OPROTI BĚŽNÉMU STŘIHU:

 • Hladké střižné plochy bez natržení či roztržení, bez nutnosti dalšího opracování, které lze ihned montovat.
 • Vysoká přesnost rozměru, rovinnosti a tvaru.
 • Konzistentní rozměry v průběhu celé série.
 • Časová úspora oproti běžné výrobě = úspora až 80% nákladů.
 • Bez střihového „šoku“ a následné snížení hladiny hluku a vibrací.
 • Méně výrobních kroků při procesu stříhání a kombinovaného procesu stříhání a tvarování.

 PRINCIP STROJE:

 • Přesné stříhání je možné pouze při využití tří sil: střižné síly, síly přidržovací a síly vyhazovací. Každý ze tří pohybů lisu je možno ovládat samostatně.
 • Materiál je sevřen mezi střižníkem, vyhazovačem, střižnicí a přidržovačem s nátlačnou hranou.
 • Nátlačná hrana vniká do materiálu před samotným střihem a tím je umožněno vytvořit kvalitní střižnou plochu.
 • Součást je vystřižena a stále pevně svírána po obou stranách mezi střižníkem a vyhazovačem. Tím se docílí kvalitnější střižené plochy.
 • Nástroj se otevírá a zároveň se uvolňuje stisk výstřižku mezi střižníkem a vyhazovačem.
 • Materiál je odstraněn ze střižníku přítlačnou deskou.
 • Výstřižek (včetně odpadu) je vyhozen ze střižnice vyhazovačem, poté je odstraněn z pracovního prostoru, většinou odfouknut stlačeným vzduchem eventuelně mechanickou rukou (vyjímač výlisků).

 STOJAN:

 • Stojan je svařenec z plechů typu „O“ a je tepelně zpracovaný na odstranění pnutí materiálu.
 • Stojan je navržen tak, aby jeho deformace při nominální síle byla minimální, aby dovolovala mimostředné zatěžování v rozsahu běžných lisovacích procesů.

 HYDRAULICKÝ AGREGÁT:

 • Pohon tohoto typu stroje zajišťuje čerpadlo, pomocí kterého je pracovní kapalina pod tlakem přiváděna do hydraulických válců lisu - hlavní pracovní válec, dva rychlozvedací válce a přidržovače.

 MAZACÍ SYSTÉMY:

 • Automatický nezávislý olejový mazací oběhový systém lišt vedení beranu, mazání matice přestavení, ozubeného kola a pastorku přestavení, s progresivními rozdělovači, vybavený systémem kontrol a ochran.

 BERAN:

 • Dělený beran - spodní tažný beran (střižná síla) a horní přidržovací beran (přidržovací síla).

PŘIDRŽOVACÍ (HORNÍ) BERAN:

 • Slouží pro přidržování okrajů výtažku během tahu a zabraňuje jejich zvlnění.
 • Výkovek z jednoho kusu slitinové oceli na odlitky.
 • Pro upevnění pevné části nástroje má beran normalizované T-drážky.

 TAŽNÝ (SPODNÍ) BERAN:

 • Slouží pro upevňování pohyblivé části pracovního nástroje a pro přenos síly z hydraulického válce na tvářený materiál.
 • Výkovek z jednoho kusu slitinové oceli na odlitky.
 • Vedení beranu je osmiboké k dosažení vysokých přesností výstřižků.
 • Spodní plocha beranu je opatřena vodící deskou s osmibokým vedením a deskou pro upínání nástrojů.
 • Pro upevnění pohyblivé části nástroje má beran normalizované T-drážky.
 • Beran je opatřen dorazovou maticí přestavení, která slouží k seřízení zdvihu.
 • Matice přestavení se přesouvá pomocí elektromotoru s převodovkou.

 SPODNÍ PŘIDRŽOVAČ:

 • Spodní přidržovač se používá při lisování technologicky přesných výlisků.
 • Hydraulický pohon.

 HLAVNÍ HYDRAULICKÝ VÁLEC:

 • Přenastavitelný.
 • Dorazová matice.
 • Ovládání pomocí software.

 RYCHLOZVEDACÍ VÁLCE:

 • Dva rychlozvedací válce slouží pro rychlé přiblížení beranu do lisovací oblasti.

 OVLÁDÁNÍ:

 • Ergonomicky umístěný ovládací panel na otočné konzole.
 • Řídící systém S7 - 300F nebo S7 - 1500F SIEMENS.
 • Operátorský panel TP1200 (12“ Color) nebo IPC677D SIEMENS.
 • Dálková správa přes internetový modem.
 • Archivace údajů ze snímačů, čidel.
 • Přístrojové vybavení rozvaděče Scheider Electric nebo SIEMENS.
 • Automatické přestavení beranu s odměřováním.
 • Možnost proporcionálního řízení tlaku přidržovače.
 • Elektrohydraulické upínání nástroje.
 • Možnost vybavení kontroly polohy polotovaru nebo kontroly propadu polotovaru v nástroji.
 • Možnost rozšíření elektrických zařízení pro automatické tvářecí linky.
Logo

COOKIES - Nastavení soukromí:

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.

Šmeral Brno a.s. zpracovává některé údaje na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. V případě námitky proti zpracování prováděném Šmeral Brno a.s. se můžete obrátit na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů.

Pokud kliknete na tlačítko „Rozumím a přijímám“ potvrzujete, že jste se seznámili s veškerými informacemi o zpracování cookies a udělujete tím souhlas ke všem účelům, ke kterým lze prostřednictvím tohoto rozhraní udělit souhlas.

V případě, že se rozhodnete souhlas neudělit, opusťte prosím prohlížení stránek.

 

Účely zpracování údajů:

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení. Personalizovaná reklama a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů. Měření, hodnocení a zkoumání zdrojů návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik. Činíme tak z důvodu našeho oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti a zlepšování našich webových stránek.

Pro měření návštěvnosti našich webových stránek využíváme nástroje službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Cookies posuzujeme pouze hromadně a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivých návštěvníků naší webové stránky. Vaši IP adresu zásadně nesledujeme a neuchováváme.

Zpracování údajů provádí společnost Šmeral Brno a.s. Křenová 65c, 602 00 Brno, IČO 46346139, která je též provozovatelem webové stránky www.smeral.cz.