O firmě - my jsme tvářecí stroje. Tradice od roku 1861.

Představení společnosti Šmeral Brno a.s.

Šmeral Brno a.s. je firma s tradicí již od roku 1861. Za svoji více než 150-letou historii prošla naše společnost dlouhým vývojem svého zaměření, který začal slévárenskou výrobou, následovalo doplnění o strojírenskou výrobu až po rozhodnutí vyrábět tvářecí stroje vlastní značky v roce 1925.

V současnosti jsou základem našeho výrobního programu tvářecí linky na klíč automatizované pomocí robotů nebo transferů a samostatné tvářecí stroje a další zařízení pro kovárny. Např. lisy a buchary pro zápustkové kování za tepla nebo kovací válce. Šmeral Brno je přední světový dodavatel strojů pro příčné klínové válcování ocelí a hliníkových slitin.

Důležitým segmentem našeho výrobního programu jsou generální opravy a modernizace jakýchkoli tvářecích strojů bez ohledu na jejich značku, typ či stáří. Zbývající výrobní kapacity společnosti jsou využívány pro strojírenskou a slévárenskou výrobu na základě individuálních požadavků zákazníků.

Převážná část produkce společnosti je exportována na rozvinuté trhy celého světa (SRN, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Francie, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rusko, Turecko, USA, Japonsko, Jižní Korea, Thajsko, Malajsie, Čína, Argentina, Brazílie, Saudská Arábie, Indie, Alžírsko, Egypt ad.).

Naše společnost v současné době zaměstnává přibližně 300 pracovníků a patří v jihomoravském regionu mezi významné zaměstnavatele. Našim zaměstnancům umožňujeme osobní rozvoj prostřednictvím účasti na školeních vhodných pro jejich pracovní zaměření a nabízíme řadu zaměstnaneckých benefitů. V rámci společenské odpovědnosti se finančně spolupodílíme na řadě projektů v našem regionu. Úzce spolupracujeme s podnikovou odborovou organizací a podporujeme aktivity určené našim bývalým zaměstnancům.

Od května 2016 byl jmenován generálním ředitelem naší společnosti Ing. Jiří Zoufalý.

 

Základní informace o společnosti:


Vlastní kapitál společnosti činí 451,9 mil. Kč.
Společnost je majoritně vlastněna tuzemskou průmyslově-finanční skupinou.
Roční obrat společnosti se v posledních letech pohybuje kolem 400 mil. Kč.
Podíl exportu přesahuje 60 %.
Společnost zaměstnává cca 300 zaměstnanců.
Areál společnosti se rozkládá na 113 000 m2.
Společnost kooperuje s tuzemskými i zahraničními partnery ve strojírenské i slévárenské oblasti.

Organizační struktura:

Konstrukčně-vývojová základna:


Šmeral Brno a.s. disponuje vlastní kvalitní konstrukčně-vývojovou základnou, díky čemuž v oboru tváření drží krok se světovým vývojem. Společnost každoročně investuje prostředky do rozšiřování svých výrobních možností. Vedle uspokojování zákaznické poptávky po rozšíření spektra typorozměrů vyráběných strojů, usiluje společnost Šmeral Brno o doplnění strojů obslužnými či podpůrnými mechanizačními zařízeními ke snížení obslužných časů, vedoucímu ke zvýšení produktivity práce u konečných uživatelů strojů, dále o zdokonalení diagnostiky u vyráběných strojů a přechod k řízení strojů elektronickými řídicími systémy. Společnost Šmeral Brno je taktéž schopna zohledňovat v konstrukci tvářecích strojů individuální požadavky a potřeby jednotlivých zákazníků.

Obchodní politika:


Veškerá obchodní činnost společnosti je v současné době zajišťována vlastními pracovníky s provázáním na spolupracující zahraniční partnery v jednotlivých teritoriích. Pro hladký průběh výrobních a obchodních aktivit má firma pracovníky schopné komunikovat v anglickém, německém, ruském a polském jazyce.

Řízení kvality:


Naše společnost je certifikovaná společností TÜV NORD pro systém managementu kvality a environmentu dle EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Splňujeme požadavky na systém řízení výroby a svařovacích procesů, posuzování shody, provádění certifikace, výrobu a montáž ocelových dílů, dílců, sestav a konstrukcí v souladu s EN 1090-1+A1:2012, ČSN EN 1090-2:2019 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Naše zkušební laboratoř má právo používat razítko Zkušební laboratoř s činností uznanou SČZL.

 

Integrovaná politka:

  

• DODRŽOVÁNÍ LEGISLATIVY A ETICKÝCH STANDARDŮ
Zavazujeme se k trvalému dodržování platné legislativy, ostatních předpisů, právních požadavků a k dodržování obecně uznávaných etických zásad podnikatelské činnosti a mezilidských vztahů.

• KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC JE NAŠÍ SOUČÁSTÍ
Od zaměstnanců očekáváme profesionální přístup, sounáležitost ke společnosti, dodržování etických standardů, podporu strategie a dobré pověsti společnosti a jejich angažovanost při zlepšování ve všech oblastech.

Cílem vrcholového vedení je vytvářet vhodné pracovní podmínky a podporovat rozvoj pracovní kvalifikace.

• PLNĚNÍ POTŘEB A OČEKÁVÁNÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN
Vrcholové vedení, vzhledem ke stanovenému kontextu a strategickému zaměření cílů společnosti, se aktivně podílí na plnění potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran.

Řízení dle identifikovaných procesů ve společnosti je základem pro to, aby byla společnost silná, profesionálně organizovaná, optimálně technicky vybavená a schopná pružně a rychle reagovat na požadavky všech zainteresovaných stran vždy s ohledem na kvalitu, bezpečnost a minimální dopad na životní prostředí.

• ZLEPŠOVÁNÍ
Neustálé zlepšování integrovaného systému managementu je naším trvalým závazkem pro zvýšení výkonnosti.

• OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zavazujeme se chránit životní prostředí. Zaměříme se především na prevenci vzniku negativních dopadů, dále na důsledné třídění odpadu, minimalizaci jeho množství, upřednostňování další využitelnosti a úsporu energií.

• VRCHOLOVÉ VEDENÍ A ODPOVĚDNÍ VEDOUCÍ
Vždy jednají v souladu s touto politikou a jsou pro ostatní zaměstnance příkladem.

 

Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Logo

COOKIES - Nastavení soukromí:

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.

Šmeral Brno a.s. zpracovává některé údaje na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. V případě námitky proti zpracování prováděném Šmeral Brno a.s. se můžete obrátit na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů.

Pokud kliknete na tlačítko „Rozumím a přijímám“ potvrzujete, že jste se seznámili s veškerými informacemi o zpracování cookies a udělujete tím souhlas ke všem účelům, ke kterým lze prostřednictvím tohoto rozhraní udělit souhlas.

V případě, že se rozhodnete souhlas neudělit, opusťte prosím prohlížení stránek.

 

Účely zpracování údajů:

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení. Personalizovaná reklama a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů. Měření, hodnocení a zkoumání zdrojů návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik. Činíme tak z důvodu našeho oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti a zlepšování našich webových stránek.

Pro měření návštěvnosti našich webových stránek využíváme nástroje službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Cookies posuzujeme pouze hromadně a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivých návštěvníků naší webové stránky. Vaši IP adresu zásadně nesledujeme a neuchováváme.

Zpracování údajů provádí společnost Šmeral Brno a.s. Křenová 65c, 602 00 Brno, IČO 46346139, která je též provozovatelem webové stránky www.smeral.cz.