O firmě - my jsme tvářecí stroje. Tradice od roku 1861.

Představení společnosti Šmeral Brno a.s.

Šmeral Brno a.s. je firma s tradicí již od roku 1861. Za svoji více než 150-letou historii prošla naše společnost dlouhým vývojem svého zaměření, který začal slévárenskou výrobou, následovalo doplnění o strojírenskou výrobu až po rozhodnutí vyrábět tvářecí stroje vlastní značky v roce 1925.

V současnosti jsou základem našeho výrobního programu tvářecí linky na klíč automatizované pomocí robotů nebo transferů a samostatné tvářecí stroje a další zařízení pro kovárny. Např. lisy a buchary pro zápustkové kování za tepla nebo kovací válce. Šmeral Brno je přední světový dodavatel strojů pro příčné klínové válcování ocelí a hliníkových slitin.

Důležitým segmentem našeho výrobního programu jsou generální opravy a modernizace jakýchkoli tvářecích strojů bez ohledu na jejich značku, typ či stáří. Zbývající výrobní kapacity společnosti jsou využívány pro strojírenskou a slévárenskou výrobu na základě individuálních požadavků zákazníků.

Převážná část produkce společnosti je exportována na rozvinuté trhy celého světa (SRN, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Francie, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rusko, Turecko, USA, Japonsko, Jižní Korea, Thajsko, Malajsie, Čína, Argentina, Brazílie, Saudská Arábie, Indie, Alžírsko, Egypt ad.).

Naše společnost v současné době zaměstnává přibližně 300 pracovníků a patří v jihomoravském regionu mezi významné zaměstnavatele. Našim zaměstnancům umožňujeme osobní rozvoj prostřednictvím účasti na školeních vhodných pro jejich pracovní zaměření a nabízíme řadu zaměstnaneckých benefitů. V rámci společenské odpovědnosti se finančně spolupodílíme na řadě projektů v našem regionu. Úzce spolupracujeme s podnikovou odborovou organizací a podporujeme aktivity určené našim bývalým zaměstnancům.

Od května 2016 byl jmenován generálním ředitelem naší společnosti Ing. Jiří Zoufalý.

 

Základní informace o společnosti:


Vlastní kapitál společnosti činí 451,9 mil. Kč
Společnost je majoritně vlastněna tuzemskou průmyslově-finanční skupinou
Roční obrat společnosti se v posledních letech pohybuje kolem 700 mil. Kč
Podíl exportu přesahuje 60 %
Společnost zaměstnává 500 zaměstnanců
Areál společnosti se rozkládá na 113 000 m2
Společnost kooperuje s tuzemskými i zahraničními partnery ve strojírenské i slévárenské oblasti

Organizační struktura:

Konstrukčně-vývojová základna:


Šmeral Brno a.s. disponuje vlastní kvalitní konstrukčně-vývojovou základnou, díky čemuž v oboru tváření drží krok se světovým vývojem. Společnost každoročně investuje prostředky do rozšiřování svých výrobních možností. Vedle uspokojování zákaznické poptávky po rozšíření spektra typorozměrů vyráběných strojů, usiluje společnost Šmeral Brno o doplnění strojů obslužnými či podpůrnými mechanizačními zařízeními ke snížení obslužných časů, vedoucímu ke zvýšení produktivity práce u konečných uživatelů strojů, dále o zdokonalení diagnostiky u vyráběných strojů a přechod k řízení strojů elektronickými řídicími systémy. Společnost Šmeral Brno je taktéž schopna zohledňovat v konstrukci tvářecích strojů individuální požadavky a potřeby jednotlivých zákazníků.

Obchodní politika:


Veškerá obchodní činnost společnosti je v současné době zajišťována vlastními pracovníky s provázáním na spolupracující zahraniční partnery v jednotlivých teritoriích. Pro hladký průběh výrobních a obchodních aktivit má firma pracovníky schopné komunikovat v anglickém, německém, ruském a polském jazyce.

Řízení kvality:


Naše společnost je certifikovaná společností TÜV NORD pro systém managementu kvality a environmentu dle EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Splňujeme požadavky na systém řízení výroby a svařovacích procesů, posuzování shody, provádění certifikace, výrobu a montáž ocelových dílů, dílců, sestav a konstrukcí v souladu s EN 1090-1+A1:2012, ČSN EN 1090-2:2019 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Naše zkušební laboratoř má právo používat razítko Zkušební laboratoř s činností uznanou SČZL.

Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral
Areál firmy Šmeral