LKL 250 A

VODOROVNÉ KOVACÍ LISY
LKL 250 A

LKL 250 A

Vodorovné kovací lisy jsou určené k pěchovacím operacím z tyčí nebo špalíků za tepla (jednostranných přírubových součástí, speciálních dutých výkovků či armatur). Lisy jsou vybaveny hlavním a svěracím beranem, za jejichž současného působení v postupovém nástroji je zhotoven výkovek. Stroje nabízíme s rozsahem jmenovitých tvářecích sil 2,5 - 12 MN.

Vodorovný kovací lis LKL je určen pro kování jednoduchých i tvarově členitých strojních součástí z ocelí i neželezných kovů za tepla v jedné, nebo několika zápustkách s vodorovnou dělící rovinou. Je velmi vhodný pro kování výkovků s průchozími otvory, prohlubeninami a výstupky. Nejčastějšími operacemi je pěchování a děrování. Výkovky lze kovat z jednotlivých ústřižků – špalíků a velmi hospodárně z tyčí, což podstatně urychluje pracovní cyklus a zvyšuje využitelnost výchozího materiálu, například při kování kroužků dokonce bez odpadu. Lis se uplatní především v hromadné a sériové výrobě menších výkovků v průmyslu dopravních prostředků, zemědělských strojů, valivých ložisek a spotřebního zboží.

  • Vyztužení stojanu ocelovými kotvami – zvýšení tuhosti stojanu
  • Prodloužené hlavní smykadlo – menší opotřebení vodících ploch a zvýšení přesnosti
  • Svěrací mechanismus – bezpečné sevření tyčového materiálu
  • Hydraulická spojka-brzda - nízká hlučnost, nižší provozní náklady než pneumatické
  • Hydraulické přestavování beranu – ovládání z panelu lisu
  • Odměřování polotovaru - automatizace procesu
  • Použití k pěchovacím operacím z tyčí nebo špalíků za tepla – velká produktivita
  • Automatické centrální tukové mazání – kontrola správného dávkování maziva

TECHNICKÁ DATA

LKL 250 A LKL 400 A
Tvářecí síla MN 2,5 4
Max. průměr kovaného materiálu – tyče mm 50 65
Jmenovitý počet zdvihů pěchovacího beranu min-1 63 50
Celkový zdvih pěchovacího beranu mm 220 270
Pracovní zdvih pěchovacího beranu po sevření zápustek mm 140 180
Zdvih svěracího beranu mm 95 115
Celkový instalovaný výkon kW 17 33
Rozměry stroje v*š*h m 2,6*2,1*3,3 3*2,1*4
Logo