VODOROVNÉ KOVACÍ LISY

Vodorovné kovací lisy jsou určené k pěchovacím operacím z tyčí nebo špalíků za tepla (jednostranných přírubových součástí, speciálních dutých výkovků či armatur). Lisy jsou vybaveny hlavním a svěracím beranem, za jejichž současného působení v postupovém nástroji je zhotoven výkovek. Stroje nabízíme s rozsahem jmenovitých tvářecích sil 2,5 - 12 MN.

LKL

Vodorovný kovací lis LKL je určen pro kování jednoduchých i tvarově členitých strojních součástí z ocelí i neželezných kovů za tepla v jedné, nebo několika zápustkách s vodorovnou dělící rovinou. Je velmi vhodný pro kování výkovků s průchozími otvory, prohlubeninami a výstupky. Nejčastějšími operacemi je pěchování a děrování. Výkovky lze kovat z jednotlivých ústřižků – špalíků a velmi hospodárně z tyčí, což podstatně urychluje pracovní cyklus a zvyšuje využitelnost výchozího materiálu, například při kování kroužků dokonce bez odpadu. Lis se uplatní především v hromadné a sériové výrobě menších výkovků v průmyslu dopravních prostředků, zemědělských strojů, valivých ložisek a spotřebního zboží.

LKL 250 A LKL 400 A
Tvářecí síla MN 2,5 4
Max. průměr kovaného materiálu – tyče mm 50 65
Jmenovitý počet zdvihů pěchovacího beranu min-1 63 50
Celkový zdvih pěchovacího beranu mm 220 270
Pracovní zdvih pěchovacího beranu po sevření zápustek mm 140 180
Zdvih svěracího beranu mm 95 115
Celkový instalovaný výkon kW 17 33
Rozměry stroje v*š*h m 2,6*2,1*3,3 3*2,1*4

LKH

LKH 500 A LKH 800 S LKH 1200 S
Tvářecí síla MN 5 8 12
Max. průměr kovaného materiálu – tyče mm 75 100 150
Jmenovitý počet zdvihů pěchovacího beranu min-1 45 35 27
Celkový zdvih pěchovacího beranu mm 300 380 500
Pracovní zdvih pěchovacího beranu po sevření zápustek mm 200 250 318
Zdvih svěracího beranu mm 129,5 159 215
Celkový instalovaný výkon kW 30 40 75
Rozměry stroje v*š*h m 2,2*3,4*4,1 2,4*3,6*5,4 3*4,5*6,4