TVÁŘECÍ LINKY A SOUBORY

Dodáváme stroje sestavené do tvářecích linek a souborů pro zhotovování polotovarů součástí metodami tváření za tepla nebo pro zhotovování součástí tvářením za studena z pásů plechu vysekáváním, ohýbáním a mělkým tažením v postupových nástrojích.

TVÁŘECÍ LINKY PRO OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ ZA TEPLA

Dodáváme stroje sestavené do kovacích linek s ruční obsluhou, s obsluhou pomocí robotů nebo transferových automatů. Linky zpracovávají špalíky nebo tyče a jsou složeny z následujících strojů a zařízení:

 • indukční nebo plynové ohřívací pece (značení například KSO)
 • mezioperační skluzy a dopravníky
 • příčné klínové válcovačky na zhotovování polotovarů pro následné zpracování kováním (stroje označené ULS)
 • mechanické klikové kovací lisy vybavené upínači zápustek a manipulačními zařízeními (stroje označené LZK, LMZ, LKH nebo LKL)
 • mechanické klikové lisy na ostřihování výronků (stroje označené LDO, LKOA nebo S)
 • roboty, transferové automaty a automatizované systémy ošetřování dutin zápustek

Speciálním oborem jsou dodávky automatizovaných linek na příčné klínové válcování velmi přesných polotovarů součástí rotačních tvarů (například hřídelů pro převodovky automobilů) pro následné třískové opracování (stroje označené ULS).

TVÁŘECÍ LINKY PRO PLOŠNÉ TVÁŘENÍ ZA STUDENA

Dodáváme stroje sestavené do automatizovaných linek pro zhotovování součástí z pásů plechu ze svitků v postupových nástrojích složené z následujících strojů a zařízení:

 • odvíjející zařízení pásu plechu ze svitku
 • rovnačky
 • mechanické klikové nebo výstředníkové lisy vybavené elektronickými podavači pásu (stroje označené S, LKOA, LDO, LKT)
 • navíjecí zařízení zpracovaného pásu plechu.

REFERENCE - TVÁŘECÍ LINKY

 1. Automatizovaná tvářecí linka TCS s lisem LLR 1000 A na výrobu brzdových segmentů pro nákladní automobily
 2. Poloautomatizovaná tvářecí linka TWK 4000 A1 RBT + ULS 70 + LZK 4000 B
 3. Tvářecí linka se strojem pro příčné klínové válcování ULS 160 RA
 4. Kovací linka LMZ 1000 A/S + S 160 E + KSO 500
 5. Kovací linka LMZ 1600 A/S + LDO 315 A/S + KSO 630
Automatizovaná tvářecí linka TCS s lisem LLR 1000 A na výrobu brzdových segmentů pro nákladní automobily 1
Automatizovaná tvářecí linka TCS s lisem LLR 1000 A na výrobu brzdových segmentů pro nákladní automobily 2
Poloautomatizovaná tvářecí linka TWK 4000 A1 RBT + ULS 70 + LZK 4000 B 1
Poloautomatizovaná tvářecí linka TWK 4000 A1 RBT + ULS 70 + LZK 4000 B 2
Tvářecí linka se strojem pro příčné klínové válcování ULS 160 RA
Kovací linka LMZ 1000 A/S + S 160 E + KSO 500
Kovací linka LMZ 1600 A/S + LDO 315 A/S + KSO 630