LKOA 200

OSTŘIHOVACÍ LISY
LKOA 200

LKOA 200

Ostřihovací lisy jsou určené pro ostřihování výronků zápustkových výkovků za tepla i za studena, dále ke kalibračním operacím a ke zpracování plechu za studena (střižné operace, děrovací operace, mělké tažné operace za využití pneumatického spodního přidržovače). Ostřihovací lisy nalézají využití v kovárnách i lisovnách. Stroje nabízíme s rozsahem jmenovitých tvářecích sil 2 - 8 MN.

TECHNICKÁ DATA

LKOA 200
Tvářecí síla kN 2000
Sevření mm 585
Průchod mm 1420
Upínací plocha stolu mm 1415x1000
Upínací plocha beranu mm 1200x800
Přestavování beranu mm 100
Zdvih/Počet zdvihů mm/min-1 210/55
Celkový instalovaný výkon kW 18
Rozměry stroje v*š*h m 4,1*2,3*2,2
Logo