OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ CORONAVIRU

 

Vážení obchodní partneři, přepravci,

Vzhledem k aktuální situaci s šířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, přijala naše společnost následující opatření, jejichž cílem je primárně ochrana našich zaměstnanců a další nešíření viru:

1. Všichni návštěvníci, stejně tak jako řidiči dovážející zboží, budou na vstupu změřeni bezdotykovým teploměrem a při teplotě vyšší než 37,5 oC nebudou do areálu vpuštěni. Stejně tak osoby zjevně nemocné. V takovém případě bude přepravce informován a musí neprodleně zajistit náhradní obsluhu dopravního prostředku a vykládky. Toto opatření platí od 16.3.2020.

2. Je zakázán vstup osobám, které navštívili osobně či jejich rodinní příslušníci v posledních 3 týdnech extrémně rizikové státy uvedené na seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR.

3. Řidiči i návštěvy musí být vybaveni vlastními rouškami, které při vstupu do areálu použijí.

4. Apelujeme na dodržování hygienických zásad při pohybu v areálu
• Při kašli a kýchání si zakrývat nos a ústa kapesníkem nebo celou paží.
• Vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními osobami (např. podávání rukou).
• Udržovat bezpečný odstup alespoň 2 m.
• Pohybovat se nejlépe v otevřených prostorách.


Děkujeme za pochopení vzniklé situace.

 

Ing. Jiří Zoufalý

Generální ředitel

Logo