Logo Šmeral

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Základní informace o společnosti

  • Vlastní kapitál společnosti činí 451,9 mil. Kč
  • Společnost je majoritně vlastněna tuzemskou průmyslově-finanční skupinou
  • Roční obrat společnosti se v posledních letech pohybuje kolem 700 mil. Kč
  • Podíl exportu přesahuje 60 %
  • Společnost zaměstnává 500 zaměstnanců
  • Areál společnosti se rozkládá na 113 000 m2
  • Společnost kooperuje s tuzemskými i zahraničními partnery ve strojírenské i slévárenské oblasti

Organizační struktura:

Konstrukčně-vývojová základna

Šmeral Brno a.s. disponuje vlastní kvalitní konstrukčně-vývojovou základnou, díky čemuž v oboru tváření drží krok se světovým vývojem. Společnost každoročně investuje prostředky do rozšiřování svých výrobních možností. Vedle uspokojování zákaznické poptávky po rozšíření spektra typorozměrů vyráběných strojů, usiluje společnost Šmeral Brno o doplnění strojů obslužnými či podpůrnými mechanizačními zařízeními ke snížení obslužných časů, vedoucímu ke zvýšení produktivity práce u konečných uživatelů strojů, dále o zdokonalení diagnostiky u vyráběných strojů a přechod k řízení strojů elektronickými řídicími systémy. Společnost Šmeral Brno je taktéž schopna zohledňovat v konstrukci tvářecích strojů individuální požadavky a potřeby jednotlivých zákazníků.

Obchodní politika

Veškerá obchodní činnost společnosti je v současné době zajišťována vlastními pracovníky s provázáním na spolupracující zahraniční partnery v jednotlivých teritoriích. Pro hladký průběh výrobních a obchodních aktivit má firma pracovníky schopné komunikovat v anglickém, německém, ruském a polském jazyce.

Řízení kvality

Naše společnost je certifikovaná společností TÜV NORD pro systém managementu kvality a environmentu dle EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004.

Splňujeme požadavky na systém řízení výroby a svařovacích procesů, posuzování shody, provádění certifikace, výrobu a montáž ocelových dílů, dílců, sestav a konstrukcí v souladu s EN 1090-1:2009 + A1:2011, ČSN EN 1090-2+A1:2012 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Naše zkušební laboratoř má právo používat razítko Zkušební laboratoř s činností uznanou SČZL.

AREÁL

SPOLEČNOSTI

Copyright © 2017 Šmeral Brno a.s.

 

POHOTOVOST

+420 724 027 880

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Web vytvořil: Web147.cz

We use cookies to customize web content and traffic monitoring by means of Google Analytics. More about how Google uses cookies see here. OK